Úvod

Oknoplast Sp. z o.o. se sídlem v Ochmanowie přikládá velký význam ochraně soukromí všech osob, jejichž údaje zpracováváme v souvislosti s naší činností.

V tomto dokumentu („Zásady ochrany osobních údajů“) bychom vám chtěli představit nejdůležitější informace související se zpracováním osobních údajů:

 • osob, které nás kontaktují a navštěvují naši webovou stránku nebo naše sociální média;
 • osob, které uzavírají smlouvy s našimi obchodními partnery nebo se zajímají o naše produkty;
 • zástupců a zaměstnanců našich obchodních partnerů nebo dodavatelů,

Vynakládáme maximální úsilí na to, aby informace, které vám poskytujeme, splňovaly požadavky transparentnosti uvedené v ustanoveních nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Tento právní akt budeme dále označovat zkratkou „GDPR“. Máte-li nějaké výhrady k formě nebo čitelnosti Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás a poskytněte nám své připomínky.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Oknoplast Sp. z o.o. se sídlem v Ochmanowie, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże (dále jen: „my“, „Správce“ nebo „Oknoplast“).

Kontakt

Kontakt s námi je možný:

 • v elektronické formě na e-mailovou adresu: biuro@oknoplast.com.pl
 • formou klasické korespondence zasílané na naši adresu: Oknoplast Sp. z oo, Ochmanów 117, 32-003 Podłęże .

Ve věcech souvisejících se zpracováním osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: privacy@oknoplast.com.pl

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Webové stránky a sociální profily

V souvislosti s vaším používáním webové stránky shromažďujeme údaje v rozsahu potřebném pro poskytování jednotlivých nabízených služeb, jakož i informace o vaší aktivitě na webové stránce.

Například:

 • Pokud použijete kontaktní formulář, shromažďujeme informace o vašem jméně, příjmení, kontaktních údajích a obsahu aplikace.
 • Pokud se pohybujete na naší webové stránce, shromažďujeme informace uložené v souborech cookie nebo systémových protokolech, o čase stráveném na webové stránce ao interakcích s obsahem zveřejněným na webové stránce.

V rámci fungování našich profilů na sociálních sítích shromažďujeme informace o vaší aktivitě na konkrétní webové stránce v souvislosti s naší webovou stránkou / firemním profilem (např. kliknutí na „Líbí se mi to“, zveřejněné příspěvky, komentáře, zprávy odeslané v rámci interních messengerů) .

Fungování distribuční sítě

V souvislosti s fungováním naší distribuční sítě shromažďujeme a zpracováváme údaje lidí, kteří uzavřeli s našimi obchodními partnery smlouvu týkající se produktů Oknoplast nebo mají zájem o naše produkty a za tímto účelem kontaktovali vybraného obchodního partnera.

V rámci provozu naší distribuční sítě shromažďujeme informace ve formě: kontaktních údajů, informací o předmětu zakázky a termínu její realizace, informací o podrobnostech dodávky nebo montáže, informací souvisejících s plněním zakázky nebo službu potenciálního zákazníka v souvislosti s požadavkem na nabídku týkající se našich produktů.

Kromě toho v rámci aktivit spočívajících ve sledování kvality služeb našim klientům sbíráme a zpracováváme informace poskytnuté v rámci průzkumů spokojenosti s realizací smlouvy ze strany obchodního partnera.

Obchodní spolupráce

V rámci obchodní spolupráce shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje podnikatelů, kteří jsou našimi obchodními partnery, jakož i zástupce či zaměstnance našich obchodních partnerů působících ve formě společností (včetně obchodních partnerů působících v rámci naší distribuční sítě) nebo subjektů, které mají zájem o takovou spolupráci. Rozsah shromažďovaných údajů závisí na typu spolupráce. Obvykle shromažďujeme základní informace, jako jsou: kontaktní údaje, údaje o firmě, údaje o místě zaměstnání/zastoupeném subjektu, informace související s korespondencí, jakož is uzavíráním a plněním smlouvy.

Cookies a podobné technologie

Naše webové stránky používají cookies. Více o souborech cookie a pravidlech jejich používání si můžete přečíst v Zásadách používání souborů cookie

Zdroje původu osobních údajů

V případě, že neshromažďujeme osobní údaje přímo od vás, získáváme je:

 • od našich obchodních partnerů, se kterými uzavíráte smlouvy týkající se produktů značky Oknoplast;
 • v případě B2B spolupráce z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou: webové stránky Centrálního registru a informací o hospodářské činnosti, webové stránky, jiné veřejně dostupné registry;
 • od vašich zástupců nebo zástupců, pokud nás kontaktují vaším jménem.

Účely a základy zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro různé účely a na různých právních základech, které jsou popsány níže:

Zpracování údajů jako součást webové stránky

 1. Poskytování on-line služeb . Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování elektronických služeb v oblasti poskytování jednotlivých funkcionalit a obsahu zveřejněného na webové stránce. Základem zpracování údajů je v tomto případě nutnost plnění smlouvy a poskytování elektronických služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 2. Marketing. Vaše osobní údaje se používají pro marketingové účely. Na základě cookies, pokud jste s nimi souhlasili, můžeme přizpůsobit obsah vašim preferencím a očekáváním. Pomocí takové technologie profilujeme naše uživatele – tedy analyzujeme a vyhodnocujeme, jaký obsah by vás mohl zajímat, a zobrazujeme relevantní reklamy na naší webové stránce. Pokud jste udělili samostatný souhlas s marketingovou komunikací, budeme vám zasílat i určitý komerční obsah o produktech a službách společnosti Oknoplast (např. newsletter, informace o nových produktech, zajímavé akce), včetně obsahu přizpůsobeného vašim preferencím. Právním základem pro činnosti prováděné pro marketingové účely je oprávněný zájem společnosti Oknoplast (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Analýzy a statistiky, jakož i výzkum kvality služeb . Vaše osobní údaje slouží k analytickým a statistickým účelům, které spočívají v analýze aktivity návštěvníků webové stránky a jejich preferencí z hlediska nabízených funkcionalit a obsahu. Abychom mohli otestovat kvalitu služeb nabízených společností Oknoplast, můžeme použít vaše kontaktní údaje k získání informací o míře spokojenosti s kvalitou našich služeb (např. zobrazením nebo odesláním průzkumů spokojenosti). Zpracováním osobních údajů pro tyto účely jsme schopni neustále zlepšovat kvalitu našich služeb a realizovat náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 4. Obrana proti nárokům . V odůvodněných případech Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zjištění, šetření nebo obrany proti nárokům (např. nároky vyplývající z nedostatečného poskytování služeb dostupných na webové stránce). Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 5. Bezpečnost a bezproblémový chod webové stránky . Aktivita uživatele na webové stránce se zaznamenává do systémových logů (speciální počítačový program sloužící k uchovávání chronologického záznamu obsahujícího informace o událostech a aktivitách souvisejících s IT systémem, který Oknoplast využívá k poskytování služeb). Informace shromážděné v rámci protokolů se zpracovávají pro technické a administrativní účely související s potřebou zajistit bezpečnost webové stránky a IT systémů zpracovávajících vaše osobní údaje, a také pro analytické a statistické účely zajišťující efektivní provoz webové stránky. Právním základem zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem poskytovat vám bezpečnou a efektivní webovou stránku (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zpracování osobních údajů v rámci sociálních sítí

Provozování sociálních sítí. Zpracováváme také osobní údaje uživatelů navštěvujících naše profily na sociálních sítích (např. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Vaše osobní údaje (např. jméno a příjmení nebo přezdívka na sociálních sítích) jsou shromažďovány a používány pouze v souvislosti s provozováním webové stránky společnosti Oknoplast nebo jejího profilu. Údaje se používají k informování uživatelů o naší aktivitě, odpovědi na vaše komentáře nebo využívání komunikačních funkcí, které nabízí sociální síť s cílem reagovat na vaši aktivitu, jakož i na propagaci různých typů akcí, služeb nebo produktů v rámci dané sociální sítě. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem propagovat naši značku a vést přiměřenou komunikaci na sociálních sítích (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zpracování údajů v souvislosti s provozem distribuční sítě

 1. Plnění smlouvy s obchodním partnerem . Pokud jste uzavřeli smlouvu týkající se našich produktů s obchodním partnerem Oknoplast, získáme přístup k vašim osobním údajům, abychom zajistili, že náš partner může objednávku efektivně provádět. Vaše údaje potřebujeme mimo jiné i aby dodat Vámi objednané produkty obchodnímu partnerovi a zajistit, aby byla vaše smlouva splněna včas. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem zajistit řádné plnění smluv uzavřených v rámci naší distribuční sítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 2. Záruka . Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s výkonem vašich práv ze záruky, kterou poskytujeme na naše produkty. V tomto případě je právním základem zpracování vašich osobních údajů podmínka nezbytnosti plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 3. Provádění výzkumu kvality služeb . Vaše osobní údaje související s uzavíráním a plněním smlouvy s našimi obchodními partnery slouží k uskutečnění průzkumu kvality služeb zákazníkům v rámci distribuční sítě. Za tímto účelem zpracováváme mimo jiné informace o podrobnostech plnění smlouvy a informace, které jste se rozhodli poskytnout v rámci zaslaných průzkumů spokojenosti. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem sledovat kvalitu služeb zákazníkům v rámci naší distribuční sítě (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 4. Analytické a statistické účely . Vaše osobní údaje související s uzavřenými smlouvami týkajícími se produktů Oknoplast zpracováváme pro analytické a statistické účely. Zpracování údajů k tomuto účelu nám pomáhá rozvíjet naši distribuční síť, jakož i zlepšovat naše produkty. Právním základem zpracování vašich osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem provádět interní obchodní analýzy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 5. Realizace marketingových aktivit . Vaše osobní údaje používá společnost Oknoplast k provádění marketingových aktivit. V situaci, kdy jste udělili samostatný souhlas s marketingovou komunikací, použijeme vaše údaje k zasílání relevantních obchodních sdělení nebo newsletterů. Právním základem zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem o marketing a propagaci naší značky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 6. Dodržování zákonných povinností . Vaše údaje zpracováváme i tehdy, je-li to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů, například souvisejících s ochranou práv spotřebitele, daňovým zákonem.
 7. Zjišťování, vyšetřování nebo obrana proti nárokům . V odůvodněných případech Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zjištění, šetření nebo obrany proti nárokům (např. nároky vyplývající z neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy týkající se produktů Oknoplast). Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zpracování údajů v oblasti obchodní spolupráce

 1. Uzavření nebo plnění smlouvy . Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření přiměřené smlouvy o spolupráci s Oknoplastem nebo za účelem jejího řádného plnění. Jste-li živnostníky, vaše údaje jsou zpracovávány na základě nezbytnosti uzavřít nebo plnit smlouvu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Vystupujete-li jako zástupci, zmocněnci nebo zaměstnanci subjektů, které jsou smluvní stranou, právním základem zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem na možnosti uzavření nebo správného plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1) (f) GDPR).
 2. Analytické a statistické účely . Vaše osobní údaje související s navázanou nebo probíhající obchodní spoluprací se používají pro analytické a statistické účely související mimo jiné se ziskovostí spolupráce, možnostmi jejího rozšíření, optimalizací obchodních procesů. Právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem provádět obchodní analýzy (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 3. Budování databáze kontaktů . Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vytvoření databáze kontaktů. V této souvislosti zpracováváme údaje shromážděné během průmyslových akcí nebo výměnou vizitek. Právním základem zpracování je v tomto případě náš oprávněný zájem na budování sítě obchodních kontaktů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 4. Věrnostní a motivační programy . Jste-li zaměstnanci nebo spolupracovníky našich obchodních partnerů, používáme vaše údaje k nabízení různých typů věrnostních a motivačních programů. Za tímto účelem zpracováváme Vaše kontaktní údaje a další údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb v rámci věrnostního nebo motivačního programu (blíže viz pravidla konkrétního programu). Právním základem zpracování vašich osobních údajů je náš oprávněný zájem představit vám možnost účastnit se věrnostního nebo motivačního programu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Po přijetí pravidel konkrétního věrnostního nebo motivačního programu budou vaše osobní údaje zpracovány na základě nezbytnosti plnění smlouvy v souladu s programovými nařízeními (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
 5. Realizace marketingových aktivit . Vaše osobní údaje používáme k provádění různých typů marketingových aktivit. Například: shromažďujeme a používáme kontaktní údaje lidí zodpovědných za prodejní procesy a navazování obchodní spolupráce s cílem oslovit potenciální obchodní partnery, kontaktujeme naše obchodní partnery, abychom jim představili nové možnosti rozšíření rozsahu spolupráce nebo poslali vhodné obchodní materiály. Právním základem zpracování osobních údajů pro tento účel je náš oprávněný zájem o marketing (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).
 6. Pořádání školení nebo akci. V rámci spolupráce s Oknoplastem můžete sebe nebo své zaměstnance přihlásit na školení nebo jiné námi organizované akce. V této souvislosti je právním základem zpracování údajů našich obchodních partnerů nutnost plnění smlouvy v souladu s obecnými podmínkami spolupráce s Oknoplastem nebo smlouvou uzavřenou za účelem spolupráce s Oknoplastem (čl. 6 odst. ) (b) GDPR). Pokud jste zaměstnanci nebo spolupracovníky našich obchodních partnerů, kteří nahlásili svou účast na školení, zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je nutnost zpracování na plnění smlouvy, která nás zavazuje s vaším zaměstnavatelem, nebo nezbytnost zpracování na zajištění přístupu Vašeho zaměstnavatele k službám nabízeným společností Oknoplast v rámci obchodní spolupráce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). V případě, že přihlašování na školení nebo akce probíhá individuálně (tj. přihlásíte se přímo na našich stránkách nebo e-mailem), zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo smlouvě o školení (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Poskytneme vám možnost kdykoli jej odvolat v souladu s platnými předpisy.
 7. Plnění zákonných povinností . Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z ustanovení platných právních předpisů, zejména povinností vyplývajících z daňových zákonů a účetních předpisů. Právním základem zpracování údajů je v tomto případě nutnost plnění povinností, které se ukládají Správci (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).
 8. Zjišťování, vyšetřování nebo obrana proti nárokům . V odůvodněných případech Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zjištění, šetření nebo obrany proti nárokům (např. nároky vyplývající z neplnění nebo nesprávného plnění smlouvy o spolupráci se společností Oknoplast). Právním základem zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Zpracování údajů v souvislosti s korespondencí a telefonickými kontakty

Korespondence a telefonáty. Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři dostupném na webové stránce, odeslané v souvislosti s e-mailovou nebo klasickou korespondencí, jakož i přenesené v rámci telefonických hovorů, jsou zpracovávány za účelem přiměřené komunikace, zadávání objednávek, uzavírání smluv, zodpovězení nebo zasílání informace, o které jste požádali (např. informace uvedené v kontaktním formuláři). Právním základem zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem poskytnout vám možnost efektivní komunikace se společností Oknoplast ve všech záležitostech, které vás zajímají (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo nutnost zpracovávat osobní údaje. údaje k uzavření nebo plnění smlouvy se společností Oknoplast (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

Potřeba poskytnout údaje

Webové formuláře

V případě kontaktních formulářů zpřístupněných na webové stránce je poskytnutí vašich osobních údajů dobrovolné, avšak nezbytné k vyřízení vašeho dotazu.

Vynakládáme také maximální úsilí, abychom vám poskytli relevantní informace o tom, které osobní údaje jsou povinné a které mohou být poskytnuty dodatečně. Tyto informace poskytujeme ve formě příslušných označení v rámci webové stránky (např. hvězdičky vedle konkrétních polí kontaktního formuláře).

Informace poskytnuté v korespondenci, potřebné k podpisu nebo plnění smlouvy, účast na školení/akci

V případě korespondence, podpisu smluv nebo účasti na školeních/akcích je poskytnutí Vašich osobních údajů dobrovolné, avšak nezbytné pro vedení korespondence, uzavření vhodné smlouvy nebo účast na školení/akci.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů

V situaci, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí služby, uzavření nebo plnění smlouvy, jakož i vedení příslušné korespondence nebo účast na školení/akci, může neposkytnutí požadovaných osobních údajů znemožnit poskytnutí této služby, uzavření resp. plnění smlouvy, korespondenci nebo účast na školení/akci.

Doby uchovávání údajů

Doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, závisí na typu poskytované služby a účelu zpracování.

Vaše osobní údaje zpracováváme zpravidla po dobu trvání poskytování služeb, trvání smlouvy nebo plnění objednávky, do odvolání souhlasu nebo vznesení účinné námitky proti zpracování osobních údajů, kdy zpracování probíhá v souvislosti s realizací našich oprávněných zájmů.

Korespondenci uchováváme po dobu od 3 měsíců do roka, pokud s vámi nenavážeme spolupráci na základě smlouvy.

Dobu uchovávání souborů cookie si můžete zkontrolovat v Zásadách používání souborů cookie

Doba zpracování může být prodloužena o promlčecí lhůtu pro nároky, je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro uplatnění jakýchkoli nároků nebo obrany proti takovým nárokům ze strany Oknoplastu .

V rámci Oknoplastu jsme připravili a zavedli vhodné zásady zpracování osobních údajů, které zohledňují potřebu uchovávání vašich osobních údajů na konkrétní časové období. Naše politika uchovávání údajů zohledňuje data zpracování údajů, která vyplývají z platných daňových a účetních předpisů, promlčecích lhůt nároků nebo našich oprávněných zájmů vyplývajících z potřeby archivace korespondence.

Pro podrobné informace o obdobích, během kterých zpracováváme určité kategorie osobních údajů, nás prosím kontaktujte, jak je popsáno v části Kontakt.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje mohou být zveřejněny a přeneseny do společnosti, která jedná naším jménem ve vaší oblasti, abychom vám jako našemu klientovi mohli poskytovat služby. Kromě toho mohou být vaše údaje přenášeny subjektům, jako jsou poskytovatelé IT služeb, právních, marketingových, účetních, školících, poštovních, analytických nebo poradenských služeb.

V případě využití kontaktního formuláře budou Vaše osobní údaje, konkrétní jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, město a obsah poptávky předány obchodnímu partnerovi patřícímu do distribuční sítě Oknoplast. Vaše osobní údaje zpravidla předáme obchodnímu partnerovi vybranému v kontaktním formuláři. V některých případech souvisejících se změnami v distribuční síti, potřebou poskytování co nejkvalitnějších služeb a včasného vyřizování vašich poptávek, přeneseme vaše osobní údaje k jinému obchodnímu partnerovi, než je uveden v kontaktním formuláři Oknoplast. Vybraný partner Vás bude ihned kontaktovat a poskytne Vám potřebné informace.

Upozorňujeme, že pokud náš obchodní partner jedná pro své vlastní účely, například při prodeji vlastních produktů a služeb, je nezávislým správcem vašich osobních údajů nebo informací, které od vás získá.

Seznam dostupných patřících do distribuční sítě Oknoplast je k dispozici na stránce Oknoplast.

Vaše práva

V souvislosti se zpracováním osobních údajů z naší strany máte právo na přístup ke svým údajům a požadovat jejich opravu, vymazání, omezení zpracování, jakož i právo na přenosnost údajů.

V situaci, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme v souvislosti s realizací našich oprávněných zájmů a pro marketingové účely, máte také právo namítat proti takovému zpracování.

V případě, že jste udělili samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účel, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Ve věcech souvisejících s možným podezřením na nesrovnalosti při zpracování osobních údajů máte právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, který se zabývá ochranou osobních údajů.

Přenos dat mimo EHP

Úroveň ochrany osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) se liší od úrovně poskytované právem Evropské unie. Oknoplast obecně nepřenáší údaje mimo EHP. Společnost Oknoplast přenáší osobní údaje mimo EHP pouze tehdy, je-li to nezbytné vzhledem k povaze spolupráce a zajištění přiměřené úrovně ochrany, zejména prostřednictvím:

 • spolupráce se subjekty zpracovávajícími osobní údaje v zemích, pro které bylo vydáno příslušné rozhodnutí Evropské komise;
 • používání standardních smluvních doložek vydaných Evropskou komisí;
 • jiné právně oprávněné prostředky povolené zákonem, včetně GDPR.

Kdykoli máte možnost získat informace a kopie příslušných ochranných opatření uplatňovaných v souvislosti s předáváním osobních údajů mimo EHP. Máte-li dotazy, tak nás prosím kontaktujte, jak je uvedeno v záložce Kontakt.

Bezpečnost osobních údajů

Oknoplast klade velký důraz na bezpečnost vašich osobních údajů. Průběžně provádíme analýzu rizik, abychom zajistili, že osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zajistí, že k údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby a pouze v rozsahu, který je nezbytný vzhledem k úkolům, které plní. Dbáme také na to, aby všechny operace s osobními údaji byly evidovány a prováděny pouze oprávněnými zaměstnanci a spolupracovníky společnosti Oknoplast a aby IT systémy používané ke zpracování údajů zajišťovaly jejich dostupnost, integritu a důvěrnost.

Také podnikáme všechny potřebné kroky k tomu, aby všichni naši subdodavatelé a spolupracující subjekty garantovali uplatňování vhodných bezpečnostních opatření, kdykoli budou zpracovávat osobní údaje jménem společnosti Oknoplast.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně ověřovány a v případě potřeby aktualizovány. O případných změnách jeho obsahu Vás budeme informovat na stránce Oknoplast.