Standardní vybavení

 • Wyposażenie standardowe
 • Wyposażenie standardowe
 • Wyposażenie standardowe
 • svislé madlo na venkovní straně zlepšuje estetický vzhled a usnadňuje zavírání dveří,
 • z vnitřní strany klika s dlouhým estetickým štítkem,

 • válečkové dveřní panty nastavitelné ve třech úrovních,

 • vložka na klíč bez blokády, která umožňuje otevření dveří v případě, že se klíč nachází v zámku z vnitřní strany,

 • Secury Automatic 2 – tříbodový samozamykací systém, s lištou s protikusy po celé výšce křídla,

 • kroužková rozeta zajišťující vložku proti lupičům


Technický popis dveřního systému

 • celková tloušťka dveří 90 mm,

 • výplň dveří o síle 90 mm nebo 76 mm, zkonstruována ze dvou hliníkových panelů o síle 3 mm; celý meziprostor je vyplněn materiálem s vynikajícími tepelněizolačními vlastnostmi,

 • standardní rozměr dveří 1200x2250 mm,

 • součinitel prostupu tepla celých dveří Ud až do 0,74 W / m²K,,

 • všechny profily je možné vyhotovit s doplňkovou tepelněizolační vložkou vnitřní části profilů (možnost s příplatkem).

Opis techniczny

Opis techniczny

Barvy

Možnost zvolit všechny barvy z palety RAL


Energetická účinnost

Energeticky úsporný dům

 • Energetická bilance domu neboli rozdíl mezi tepelnými zisky a ztrátami je jedním z nejdůležitějších činitelů, které je třeba zohledňovat při projektování domu.

Teplo – odkud se bere a kam utíká?

 • Tepelná energie budovy pochází především ze spalování paliva různého druhu, slunečního záření a vnitřního zisku tepla vytvářeného např. činností spotřebičů. Ztrácíme ji dvěma hlavními způsoby: větráním budovy a vyzařováním vnějším pláštěm budovy (střecha, okna a venkovní zdi) a přepážkami mezi nevytápěnými místnostmi (patří k nim např. sklepy nebo nepoužívané půdy). Důležitou úlohu v celé této výměně mají také dveře.

Dveře jako cesta… k lepšímu využití energie?

 • Vysoké tepelně-izolační schopnosti dveří jsou spojeny s nižšími náklady na energii a větším pohodlím. Je ale potřeba dodržovat technické předpisy. Při volbě dveří je vždy třeba řídit se velikostí součinitele Ud – čím je nižší, tím je lepší tepelná izolace. Úspory energie – to není pouze úleva pro vaši peněženku – je to zároveň přínos pro životní prostředí!